Teknoloji ve Eğitim

Hiç şüphe yok ki artık teknoloji çağındayız ve her daim devam eden bir sürecin takipçisi olan eğitim dünyası da teknolojinin nimetlerinden faydalanmalıdır. Ulaşımdan, iletişime birçok alanda kullanılan teknolojinin belki de en çok kullanılması gereken alan eğitim sektörüdür. Bu konuda yapılan araştırmalar sonucunda eğitimde teknolojinin kullanımı öğrenme düzeyini arttırdığı gibi soyut kavramları somutlaştırarak anlamayı kolaylaştırır. Bilgiye kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Ayrıca eğitim ortamlarında kullanılan teknoloji çok yönlü olduğu için öğrencilerin motivasyon sürelerini de uzatmaya yardımcıdır.

Tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de teknoloji ve eğitimin iç içe kullanılmasına önem verildiğini, teknolojinin eğitime entegre edilmeye çalışıldığını gösteren pek çok uygulama mevcuttur. MEB’in uygulamaya çalıştığı teknolojiye dayalı eğitim projelerinden, okullarda ki akıllı tahta ve internetin daha yoğun kullanılmasından, eğitim öğretim ortamlarında artık müzelerin bile sanal olarak gezilmesi ve öğrencilerin araştırmalarında da artık internetin vazgeçilmez olması bu duruma birer örnek olarak verilebilir. Aslında eğitim sürecinin de bir sonucu olarak değerlendirilebilecek teknolojik gelişime eğitim sürecinin de yapısını değiştirdiğini, eğitime farklı bir bakış kazandırdığını söylemekte yanlış olmayacaktır.

Sonuç olarak, her şey de olduğu gibi, teknolojiyi de amacı doğrultusunda kullanmak eğitime, öğrenme ve öğretme sürecine entegrasyonu teknolojinin kişisel olarak gelişimimize ve eğitim sürecine katkı sağlamasına, yararlı olur.